Lintujen talviruokinta onnistui hyvin

Kartanogolfin lähimetsässä on ensimmäistä kertaa lintujen talviruokintapaikka.

Joulukuun alussa perustimme Kartanogolfin klubirakennuksen vastaiseen metsään talvilintujen ruokintapaikan. Tarjosimme talven ajan linnuille kuorellisia ja kuorittuja auringonkukansiemeniä, kauraa sekä talipalloja.

Ruokintapaikan sijainti osoittautui hyvin onnistuneeksi ja siellä kävi läpi talven suuri joukko lintuja päivittäisellä aterialla. Lintulajien kirjokin oli runsas. Ruokintapaikalla havaittiin yhteensä 19 lintulajia, pääosin talvehtivia, mutta alkukeväästä lähtien myös joitakin varhaisia muuttajia, jotka myös hyödynsivät ruokintapaikan antimia.


Ruokintapaikalla yleisimpiä olivat tiaiset, joita paikalla havaittiin tali-, sini-, hömö-, kuusi-, töyhtö- ja pyrstötiaisia. Muista pienistä varpuslinnuista paikalla kävi punatulkkuja, viherpeippoja, keltasirkkuja, urpiaisia, vihervarpusia ja vähintään yksi puukiipijä. Rastaista paikalla vieraili ainakin musta- ja räkättirastas. Varislinnuista ruokintaa hyödynsi ajoittain närhi, harakka ja naakka. Käpy- ja harmaapäätikka olivat myös vakioruokailijoita. Lintujen seurana oli välillä oravia ja erityisesti yöaikaan myös paikallisia jäniksiä.


Osallistuimme Kartanogolfin ruokintapaikan avulla valtakunnalliseen lintututkimukseen eli ruokintavakiopyyntiprojektiin. Tämän projektin tarkoitus on rengastuksen ohella ensisijaisesti tutkia lintujen biometriaa eli lintujen tarkkoja paino- ja siipimittoja, lintujen tilaa rasva- ja lihaskunnon perusteella sekä nuorten lintujen sulkasadon vaihetta. Meidän tehtävämme oli omalta osaltamme kerätä lähtöaineistoa, josta toisaalla tutkijat tekevät erilaisia selvityksiä ja syy-seuraus –analyysejä. Tätä tarkoitusta varten pyydystimme, rengastimme ja mittasimme paikalta talven aikana 109 lintua. Aiemmin rengastettuja lintuja kontrolloimme 20 kpl. Kaikki kontrolloidut linnut olivat rengastettu aiemmin golf-kentän alueella joko aikuisina tai pöntötyshankkeen aikana pesäpoikasina. Vuosina 2021-2023 pesäpoikasina rengastettuja tiaisia kontrolloimme 8 kpl. Tämä sinänsä oli odotettuakin, koska tiaiset pysyvät yleensä lähellä synnyinseutuaan koko elämänsä.


Arto Linnas