Paikallissäännöt

AINA VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT

Kilpailuissa noudatetaan:

  • R&A:n golfsääntöjä 2023-
  • ja seuraavia paikallissääntöjä

Kentän merkinnät

Kentän ulkoraja: valkea paalu ja ympäröivät aidat
Estealueet: keltainen paalu ja punainen paalu
Kunnostettava alue: sininen paalu tai valkoinen maali
Kunnostettava alue, josta pelaaminen on kielletty: sinivalkea paalu tai sininen maali

Mittamerkit kentällä

Mittamerkkipallot väylillä (100 m, 150 m, 200 m)

Mittamerkit kentällä

Väylällä olevat mittamerkit (tupsut) ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Maitotonkat väylän sivussa (150 m)

Maitotonkat ovat liikuteltavia haittoja, jonka voi siirtää;
• jos se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua liikerataa
• tai haitan ollessa pelilinjalla

Maitotonkkien alla olevat betonilaatat (mittamerkki) ovat kiinteitä haittoja, joista voi vapautua ilman rangaistusta.

Jos maitotonkkia täytyy siirtää, tulee ne ehdottomasti asettaa takaisin sille tarkoitetun betonilaatan päälle.

Kentällä olevat mittamerkinnät ovat keskelle viheriötä.

Kiinteät haitat

Väylää nro 1 pelaaville väylän 9 OUT-paalut ovat kiinteitä haittoja, ja väylää 9 pelaaville väylän nro 18:n OUT- paalut ovat kiinteitä haittoja.

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä mainitusta haitasta ja haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta sekä sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Kunnostettavat alueet

Sinisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta saa halutessaan pelata tai vapautua sääntöjen mukaisesti.

Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on pelikieltoaluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on pelikieltoalueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa on pelaajan vapauduttava kunnostettavan alueen vaikutuksesta sääntöjen mukaisesti.

Kunnostettavan alueen ja pelikieltoalueen merkkipaalut ovat haittoja. Pallon katoamisesta kunnostettavalle alueelle pitää olla riittävä näyttö, muutoin pallo katsotaan kadonneeksi.

Veden valumaurat hiekkaesteissä ovat kunnostettavaa aluetta.

TILAPÄISESTI VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT (ei voimassa)

Tilapäisesti voimassa olevat paikallissäännöt ovat voimassa vain erikseen ilmoitettaessa. Näitä sääntöjä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa kilpailukohtaisesti. Syynä näiden sääntöjen käyttöön voi olla esim. kentän kunto tai muut poikkeukselliset olosuhteet.

Työkoneiden jäljet ym.

Pelialueella olevat risu- ja maa-aineskasat sekä työkoneiden jäljet (myös siirtonurmimattojen raot) väylillä ja karheikoissa tulkitaan kunnostettaviksi alueiksi, vaikka niitä ei ole erikseen merkitty. Vapautuminen tapahtuu säännön 16.1 nojalla.

Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten pyörittämällä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.

Jos pelaaja saa yleisen rangaistuksen tämän paikallissäännön rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön mukaista rangaistusta.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on kaksi lyöntiä.